Interesanti

Notikušas gatavās šausmas Liepājas slimnīcā! Kas tāds vēl nav redzēts! VIDEO!

Vai tas maz vispār ir normāli?
SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” ir lielākais stacionārs un diagnostikas centrs Kurzemē, kas sniedz  neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību.

Liepājas Reģionālā slimnīca ir lielākais daudzprofilu medicīniskās aprūpes centrs Kurzemē, kur gadā gan stacionāro, gan ambulatoro aprūpi saņem apmēram 50 000 pacientu, veic apmēram 5000 operāciju un pasaulē nāk apmēram 1000 jaundzimušo.

Tas taču ir pavisam brīnišķīgi, tik liela un spēcīga slimnīca!
Liepājas reģionālā slimnīca vēsta, ka viņu:
Vīzija: moderns, uz biznesa pamatiem balstīts uzņēmums ar labu reputāciju, kurš nodrošina iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus ar augstu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem un augstu darbinieku apmierinātības līmeni.

Misija: nodrošināt reģionālas slimnīcas statusam atbilstošu pacientu ārstēšanu, aprūpi un izglītošanu ierobežotu finanšu un cilvēkresursu apstākļos. Piesaistīt un audzināt jaunos ārstus un māsas tālākai slimnīcas attīstībai.

Vērtības – Atbildība, Zināšanas, Vēlme mainīties, Koleģialitāte, Orientācija uz klientu. Taču tagad par to, kas tur īstenībā notika!

Šķir nākamo lapu un lasi raksta turpinājumu