Interesanti

Strādā? Uzzini kā vari saņemt 30 Eiro kompensāciju no darba devēja jau Tagad!

Patreizējā situācijā liela daļa ir sākusi strādāt no mājām, jo tas diemžēl ir noticis dēļ visas globālās situācijas, tomēr tam ir arī labā ziņa! Ja darbinieks strādā attalināti, tad jau kopš 1. Janvāra viņam ir tiesības saņemt kompensāciju no darba devēju par siltumu, elektrību, apgaismojumu, internetu un citām lietām, kuras tiek patērētas strādājot mājās. Kā izrādās, tad liela daļa par to nemaz vēl nezina.

Valsts darba inspekcijas skaidroja, ka darba devējam un darbiniekam par konkrēto kompensāciju vajadzētu vienoties rakstveidā, lai paliek uz papīra visa vienošanās, nevis tīri mutiski. Tieši tāpat darba devējam tas ir kā pienākums darbiniekam atlīdzināt izdevumus, kuri atbilstoši līguma noteikumiem ir nepieciešami darba veikšana, vai radušies ar darba devēju piekrišanu.

Visvairāk tas attiecas uz visiem tiem izdevumiem, kas darbiniekam ir radušies tiešā saistībā ar viņam piederoša darba aprīkojumu, kas atbilstoši darba līgumam, tiek izmantots konkrētajām darba vajadzībām un tas tiek skaidrots kā konkrētās lietas nolietošanās jeb amortizācija.

Ja darbiniekam ir radušies izevumi, kuri bija nepieciešami darba veikšanai vai pašlaik ir radušies ar darba devēju piekrišanu, darbiniekiem jāvēršas pie darba devēja ar konkrēto lūgumu segt iepriekš minētos izdevumus, iesniedzot konkrētajam darba devējam radušos izdevumu apliecinošus dokumentus.

Par papildus izdevumu kompensēšanu darbiniekam veicot darbus attālināti, piemēram, par interneta pieslēgumu, elektrību, personiskā datora izmantošanu un tam līdzīgi, darbiniekam un darba devējam ieteicams vienoties atsevišķi un vēlams rakstveidā, lai nekādā veidā nerastos domstarpības.

Tomēr gadījumā, ja darba devējs nekādā veidā neatlīdzina darbiniekam minētos izdevumus, tad pašam darbiniekam ir tiesības vērsties ar rakstveida sūdzību pie darba devēju. Sūdzībā ir jāietver pieprasījumus atlīdzināt ar darba veikšanu visus saistītos izdevumus. Tāpat sūdzība darba devējam jāizskata un atbildi par pieņemto lēmumu jāsniedz nekavējoties, tomēr ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc pašas sūdzības saņemšanas.

Ja darba devējs nekādā veidā negrib nākt pretī un noraida Jūsu pieprasītos maksājumus 30 Eiro apmēra, kas pašlaik noteikts, tad pavisam noteikti jāgriežas pie darba inspekcijas, ar kuru kopā tad šo jautājumu varēs risināt tālāk.

Avots