Interesanti, Izklaide, Neticami, Noderīgi, Sievietēm, Video

Atcelta prasība mājputnus turēt slēgtā telpā

Valdība trešdien, 3.maijā, akceptēja grozījumus biodrošības pasākumos dzīvnieku turēšanas vietām. Grozījumi noteikumos pārceļ mājputnu turēšanas ierobežojuma periodu no iepriekš noteiktā 31.maija uz 3.maiju.

 

Zemkopības ministrija pārskatīt mājputnu turēšanas iekštelpās aizlieguma termiņu nolēma pēc konsultācijām ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un Pārtikas un veterināro dienestu un pēc aktuālās situācijas apzināšanas Eiropā.

 

Grozījumi līdztekus arī noteic, ka mājputnu īpašniekiem – kuri mājputnus tur olu vai gaļas iegūšanai mājsaimniecībā patēriņam savām vajadzībām vai tur mājputnus inkubējamo olu iegūšanai, lai tās izmantotu mājsaimniecības vajadzībām – turpmāk nevajadzēs izstrādāt biodrošības pasākumu plānu, jo šādu mājsaimniecību darbība nerada lielu risku infekcijas slimību izplatībai.

 

Noteikumos precizēta prasība mājputnu īpašniekiem nodrošināt, lai nepiederošas personas neiekļūst mājputnu turēšanas vietā.

 

Precizēta prasība, ka arī tiem mājputnu īpašniekiem, kuri tur mājputnus nelauksaimnieciskiem nolūkiem (izņemot kā mājas (istabas) dzīvniekus), ir jāievēro noteikumos reglamentētie biodrošības pasākumi.

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv