Interesanti

Kariņš paziņo divus iespējamos scenārijus ar ierobežojumiem, kas būs jāņem vērā arī Tev!

Jau ilgāku laiku dzirdējām par to, kā tiek solīti vairāki plāni tālākai rīcībai un kā izrādās, tad kopumā tik tiešām ir domāti vairāki plāni un galu galā kopumā ir četri plāni, kuri atbilstoši katrs par sevi tiek izvērtēti tālāk, līdz beigās nonāk pie viena kopsaucēja, ko tad arī izvēlas atbilstoši visām nepieciešamajām darbībām un normatīviem.

Operatīvā vadības grupa izstrādājusi četrus scenārijus, tomēr valdība piedāvās lemt tikai par diviem no tiem. Pirmais scenārijs ir “A”, un scenārijs “D”, kuri tiks aprakstīti zemāk. Jāņem vērā, ka šie scenāriji tiks izskatīti atbilstoši visiem noteikumiem un pieņemti tālāki secinājumi, atbilstoši patreizējai situācijai. Laiks iepazīties ar katru no šiem plāniem.

“A” scenārijs paredz to, ka vīrusa izplatīvas mazināšana cieši ir saistīta uz attālināto darbu. Darbu klātienē turpināt varēs tikai ražojošo nozaru uzņēmumi, kas kopumā nodarbina vairāk nekā 200 000 cilvēku, kas ir 25% no visiem valsts nodarbinātajiem. Ražojošie uzņēmumi varētu turpināt darbu, ievērojot visus drošības pasākums, kas saistīti ar esošo situāciju valstī.

Tāpat šis scenārijs pilnībā paredz aizliegt apmeklēt publiskas vietas, nodrošināt viesnīcu Covid-19 pozitīva testa pamatā, veicināt dažādas izmitīnāšanas programmas pieejamību, sedzot 80% no visām izmaksām, tostarp ēdināšanu, kā arī nodrošināt ļoti stingru inficēto un kontaktpersonu uzraudzību.

“A” tipa scenārijs paredz nodrošināt bērnudārzu vecākiem, kuriem nav iespējams stradāt attālināti. Tāpat tiek rosināts jau savlaicīgi gatavot vienotu ierobežojumu mazināšanu un nozaru drošas, kā arī pakāpeniskas atvēršanas secību un kopēju plāno, kura pamatā balstīsies uz nozares nozīmīgumu.

“D” scenārijs paredz ieviest pasākumus pēc iespējas ātrāk, ieviešot striktus pasākumus proakatīvi. Attiecībā uz darba organizēšanu, arī “D” plāns paredz, ka darbinieki klātienē strādā tikai un vienīgi ar darba devēja pamata rīkojumu, lai varētu nodrošināt būtisku un neatliekamu darba nepārtrauktību, ko nevar izdarīt attālināti savā dzīves vietā.

Konkrēti attiecībā uz pārvietošanos un pulcēšanos “D” plāns paredz pienākumu uzturēties savā dzīves vietā, tikai vienas mājsaimniecības ietvaros, bet atstāt konkrēto dzīvesvietu būtu atļauts tikai un vienīgi ar pamatotas un nepieciešamības gadījumā. Piemēram, lai dotos nopirkt ēdienu, saņemtu veselības aprūpi un ar tiem saistītos pakalpojumus, aprūpētu dzīvniekus, kā arī veiktu fiziskās aktivitātes.

Avots