Interesanti

Paradījusies pilnīgi jauna iespēja, kā tagad no valsts var atgūt attaisnotos izdevumus

Jau šogad iedzīvotāji var iesniegt 2020. gada ienākuma deklarāciju, kura sākums jau ir no 1. marta, lai savos attaisnotajos varētu iekļaut savu brāļu un māsu izglītības, kā arī medicīniskos izdevumus, kuriem ir ticis diognasticēts 1. vai 2. tipa invaliditāte.

Šādi ģimenes locekļi – vecāki, vecvecāki, laulātie, bērni, mazbērni – deklarācijā var iekļaut arī viens otra attaisnotos izdevumus. Pēc Nodokļu valsts pārvaldes domām, ir svarīgi, lai par iesniegto datu apmaksu lemtu ģimenes locekļi. Piemēram, brāļa invalīda izdevumus uzrāda māsa, bet tos var apmaksāt arī vecāki vai vecvecāki.

Kas īsti ir jānorāda? Čeki, kvīts vai rēķina apmaksu apliecinošā dokumentā jānorāda personas vai tās ģimenes locekļu vārds un uzvārds, kā arī maksājuma mērķis – attiecināmo izdevumu veids (izglītība un izglītība par bērnu tiesībām) vai medicīniskās palīdzības veids. Ārstniecības pakalpojumi).

Gada ienākuma nodokļa deklarāciju var iesniegt tikai cilvēki, kuri attiecīgajā gadā ir samaksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli (tas ir, nodarbojušies ar ienākuma nodokli un samaksājuši nodokļu darbu), lai atgūtu attiecināmo izdevumu pārmaksu. Piemēram, nestrādājoša māsa vai brālis ar 1. vai 2. grupas invaliditāti paziņojumā var norādīt savus brāļus un māsas vai citus strādājošos ģimenes locekļus. Deklarācijai nav jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka brāļiem un māsām ir invaliditāte.

“Piemēram, 2020. gadā Jānis maksāja mācību maksu jaunākajam brālim Olafam. Viņa jaunākajam brālim Olafam ir otrās grupas invaliditāte.  Mācību maksa Latvijas Universitātē ir 900 eiro. Jānis ir 2020. gadā. Šie izdevumi ir jāreģistrē ienākumu deklarācija “, skaidroja Valsts nodokļu administrācija.

Līdz 600 eiro Arī 2020. gada ienākumu deklarācijā, kad tiek paziņoti attiecināmie izdevumi par izglītību, medicīnisko aprūpi, ziedojumiem un dāvanām, kopējie attiecināmie izdevumi uz vienu cilvēku ir 600 eiro. Ja atmaksājamā summa pārsniedz šo robežu, atlikusī daļa tiks pārnesta uz nākamo gadu un tiks automātiski iekļauta nākamā gada pārskatā.

Ja gada ienākumam ir samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, varat brīvprātīgi iesniegt gada ienākuma deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šo veidlapu var iesniegt arī tad, ja pārmaksa ir saistīta ar diferencētu gada minimālo nodokļu likmju un progresīvo nodokļu likmju izmantošanu. Ja gada laikā nav veikti nodokļu samazināšanas vai atbrīvojuma pasākumi, piemēram, ģimenes locekļiem, var iesniegt arī nodokļu deklarācijas.

Avots